Nominert den 03. December 2013

Andris Jørgenson Kvam

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Fordi han brukte tonnevis av tid og energi til å stable Vang Skule- og Ungdomskorps på beina att. Like før det vart nedlagt. I tillegg driver han slektsgården, Sørre Kvam, med mjølkekyr , skogsdrift og gårdssag. Stiller opp for foreldrene, som legger sin sjel i gamletunet.