Nominert den 03. December 2013

Asmund Wold

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Asmund har vore engsjert innafor landbruk i "alle år". Han taler varmt om landbruk i alle sammenhengar. Han har vore tillitsvalgt i ulike roller i både TINE og Bondelag i mange år. Har bygd ut garden samen med sønene, og satsar stort med nybygd robotfjøs, og okseproduksjon i tillegg.