Nominert den 17. November 2013Bagn.no

Egil Moen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Egil har i en mannsalder stått i bresjen for hopp miljøet i Valdres, og er genuint intressert i at barn og ungdom, jenter og gutter blir tatt imot i hoppbakken. Egil har en stor intresse for at forholdene og bakkene er i orden, har en mengde dugnad timer i bakkene, ikke bare på Bagn ,men og i de andre bakkene i Valdres. Egil er krets dommer og trener i Valdres Hopp Team.