Nominert den 10. December 2013Torunn Fossholm

Gunn Kjensrud og Edvin Fossholm

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Gunn og Edvin har i over 20 år engasjert seg i Hedalen Ungdomslag. Ungdomslaget har i løpet av disse årene satt opp teater eller revy 2 ganger i året, 4.juledag og 17.mai. Edvin og Gunn har begge vært svært sentrale i oppsetningene, både på scenen og som regissører. Barneteater har vært en sentral del av oppsetningene de siste årene. Her kan nevnes forestillinger som "Ronja Røverdatter", "Annie", "Putti Plutti Pott", "Jungelboken", og Prøysen-cabaret". Siste store barneforestilling var "Jungelboken" i 2011, og Gunn og Edvin høstet annerkjennelse fra ledelsen i Noregs Ungdomslag for oppsetningen. Flere talenter har blitt oppdaget av Gunn og Edvin gjennom oppsetningene, og en har tatt steget fult ut og blitt profesjonell skuespiller. Hver oppsetning krever mange timers forberedelse, og et enkelt regnestykke viser følgende: 10 ukers forberedelse, 3 timers øving de første 5 ukene, øvelse 2 ganger i uken de siste 5 ukene, generalprøve, 3 oppsetninger ca 60 timer i øvelse, i tillegg kommer scenerigging og kostymer, antatt 15 timer. 75 timer 2 ganger i året i 20 år tilsier at hver av de nominerte har lagt ned 3 000 timer for barn, unge og voksne i frivillig arbeid. Det kan man ta av seg hatten for!