Nominert den 19. November 2013Privat

Harald Liodden

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Har engasjert seg for barn og unge i Hedalen i barneklubben Salto gjennom mange år.