Nominert den 15. November 2013Knut Lerhol

Jon og Sigrun Lerhol

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Jon og Sigrun er to unormalt engasjerte vangsgjeldingar, som fortener å bli nominert spesielt for innsatsen med å ta vare på dei gamle kultur- og landbruksminnane på og ikring garden sin ved Vangsmjøsa. Høg aktivitet og innsats også i bondelaget og andre landbrukspolitiske samanhengar understrekar at engasjementet for landbrukets ve og vel er omfattande. Dei er også aktive i lokalsamfunnet, og bidreg m.a. som lokalpolitikarar og med frivillig innsats på små og store arrangement. Gode ambassadørar!