Nominert den 16. November 2013

Marit Waal

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Hun har gjennom en årrekke bidratt til at en rekke barn i Valdres har blitt glad i å være ute både sommer som vinter. Marit har vært forut sin tid ved å starte naturbarnehage i Rogne Barnehage i 1990. Blant annet var Marit en ildsjel for å starte skileikanlegg ved Rogne Barnehage og Rogne skole. I tillegg har hun i mange år vært en pådriver i Rogne Idrettslag med allsidige aktiviteter for barn, unge og familier. Skiferrunden ble starta opp for flere år siden , og det er et trimtilbud for alle med tilbud i alle aldrer uansett fysisk form. Marit og hennes mann har stått på for å få til dette .