Nominer di eldsjel

Nominasjonsprosessen er no avslutta og det er ikkje mogleg å nominere fleire eldsjeler!

Vinnarane vert presentert i Avisa Valdres laurdag 21. desember.

Tusen takk til alle som har nominert sine eldsjeler og ikkje minst til alle eldsjelene i Valdres! 

De fortener heider og ære alle som ein!