Nominert den 18. November 2013Anne Kjønniksen, Avisa Valdres

Per Herman Isachsen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Per Herman bør nomineres for sitt årelange engasjement i handelstandsforeningen og Norsk Rakfiskfestival.

Nominasjon #2:

For trivselstiltak (parken, paviljongen, gangvegen og kvitvellabrua for å nevne noe) og bevaring av verneverdige byggverk på Fagernes! PH har et brennende engasjement for kortreist mat og er en tro Valdresambassadør.