Nominert den 10. December 2013NN

Tilia Dagny Cristina Hovi

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Dagny Hovi har under flere tiår utrettelig kjempet for folkehelse og for at vi gjennom kostholdet skal få et bedre og friskere liv. Hun har uselvisk arbeidet for å opplyse om hva som er bra for helsen og hvordan vi kan forbedre livskvaliteten. Hun har kjempet for å redde bedriften Tonsåsen Rehabilitering og for å bevare arbeidsplassene til den viktigste bedriften i Etnedal. Tusentall av pasienter kan takke Tonsåsen Rehabilitering og dess ildsjel Dagny for et bedre og friskere liv; tidligere reumatiker og hjertesyke nå for overvektige. Dagny er utvilsomt en av de viktigste kvinnlige bedriftslederne og næringsutviklerne i Valdres!