Nominert den 16. November 2013Privat

Tom Bratrud

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Fordi han er ung og svært engasjert og kunnskapsrik. Hans jobb for at unge som ikke driver fotball eller ski - men skating - også skal ha et fullverdig tilbud for fysisk aktivitet, og et sted hvor denne sporten kan dyrkes og vennskap skapes. En kandidat folk i Valdres burde være veldig stolt av og som jeg vet mange unge ser opp til og også er veldig stolte av :-)