Nominert den 15. November 2013Privat

Tom Kjetil Tørstad og Monica Litangen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Tom Kjetil og Monica er to ekte bygdeeldsjeler i Ryfoss, som tek tak for å sørge for eit levande lokalsamfunn. Når lokalbutikken var trua av dårleg økonomi og nedlegging for nokre år tilbake, tok ekteparet over - fyrst og fremst for å sikre at nærbutikken bestod. Seinare har dei vore sentrale i ei rekke tiltak for å skape liv og røre i Ryfoss, mellom anna engasjerer dei seg aktivt i den ferske tradisjonen «Farmendagen» - som har vorte fast innslag i bygdebyen på forsommaren.

Nominasjon #2:

For sin fantastiske innsats og jobb i nærmiljøet/lokalsamfunnet for å forhindre nedleggelse av nærbutikken i Ryfoss. Uten dem hadde det blitt langt til nærmeste butikk, og mange ville fått store utfordringer med å handle, samt langt å reise. De har tatt vare på flere gamle bygninger, sørget for at Ryfoss har fått et kjempeløft og holder liv i det sosiale i bygda vår:-) Servicen er upåklagelig, dem pakker varer, bestiller det folk måtte ønske og tar inn nye sortiment som kommer på markedet for å bedre folks helse. Dem fortjener virkelig en påskønnelse.

Nominasjon #3:

En stor pådriver i Ryfoss som driver av både jokerbutikk og byggefirma. Skaper mange arbeidsplasser på en liten plass som Ryfoss. Veldig engasjert i nærmiljøet.

Nominasjon #4:

Dette er to personar som gjer kjempemykje for at Ryfoss og Vang kommune skal vere ei triveleg kommune å bu i. Nærbutikken, Joker, sørger for at innbyggjarane slepp å reise lange vegar for å få tak i det dei treng, og vareutkøyringa er eit kjempebra tiltak for dei eldre. Dei er også i aller høgste grad med på arrangeringa og gjennomføringa av det som har vorte den årlege Farmendagen, som er eit flott arrangement for både vaksne og ungar. Dei spreier positivitet og syner folk at det er mogleg å få til store ting i ei lita kommune. Vang kommune utan Monica og Tom Kjetil, er som bil utan bensin!