Nominert den 03. December 2013Valdres natur- og kulturpark

Elisabeth Kværne og Terje Amundsen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

De er engasjerte og opptatt av og bevare norsk landbruk. De ønsker å ta vare på lokale tradisjoner. De har åpen gard. Tidligere tok de imot skole og barnehage. Hjelle gård er tatt godt hånd om slik at den yngre generasjon skal ha mulighet for å satse på en fremtid der. Også sist men ikke minst er Elisabeth og Terje flotte og rause mennesker.