Nominert den 09. December 2013

Ørjan Kolstad

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Ørjan er ung og har bygd opp att garden som ikkje vært i bruk på mange år . Han er utdanna snikkar og lagt ned mykje arbeid på garden ved sida av å jobbe ved sidan av . Ørjan er interessert i bondeyrket og ein god amasdør for næringen. Meiner han burde være kvalifisert til å væra eldskjel for landbruket .