Nominert den 12. December 2013CATHRINE DOKKEN

Knut Ødegaard & Ragnhild Mobæk

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Knut og Randi leverar råvarer av topp kvalitet og er gode ambassadørar for landbruket i Valdres. Dei tek i bruk ressursane som er å oppdrive for å produsere produkt som verkeleg gjer deg smaken tå Valdres - frå siken Knut fiskar i fjorden til grisen som spring lukkeleg rundt i fjellheimen før han hamnar på matfatet. I tillegg til å levere god mat er servicen upåklageleg!