Nominert den 18. November 2013Anita Tågerud

Frøydis Tågerud

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Jeg mener hun fortjener å vinne fordi hun har stått på å kjempet for andre å ikke minst for byen vår Fagernes i så mange år. Hun er der når det trengs å kan absolutt kalles en ildsjel, med mange gode ideer, er fornuftig og fremgangsrik. En kjempe ressurs i forretningslivet. Hun er også ei som kjemper for at gatebutikkene våres skal bestå. Hun har virkelig bevist at hun får til det hun brenner for, å det er ikke lite. Krysser fingrene!!

Nominasjon #2:

Jeg mener Frøydis fortjener prisen for sin kreativitet og engasjement for Fagernes,hun tør å tenke nytt,tar sjanser og hun lykkes! Nå er det Franitahuset som er i fokus og der skjer det mye spennende,mange er engasjerte,både inne og utenfor huset. Frøydis er opptatt av at Fagernes skal være en fin og god plass og komme til og hun er svært engasjert i at gatebutikkene skal samarbeide og hvor viktig det er for Fagernes at vi beholder en «Gamleby» som Briskebyen. Valdres trenger sånne damer som Frøydis !

Nominasjon #3:

Frøydis har holdt seg fast i Fagernes i mange år - hun har hele tida utvikla bedrifta si i takt med tida. Ho er den sterkeste pådriveren for å holde liv i gatebutikkene i Fagernes og dermed for å holde bygdebyen Fagernes levende. Frøydis ser muligheter og løsninger, og det er vel den beste drivkraften Fagernes kan ha.

Nominasjon #4:

Frøydis Tågerud har i alle år jobbet uredd og målbevisst for å skape arbeidsplasser og trafikk i «byen vår». Gjennom å satse helhjertet trekker hun handlende til Fagernes fra langt utenfor Valdres. Ikke bare er hun opptatt av å drive en sunn forretning som har vist seg å være svært så levedyktig i mange år, men hun er også opptatt av bygningsvern og å ta vare på tradisjonell byggeskikk - selv om det er arbeidskrevende og kostbart. Når Frøydis har bestemt seg for «et prosjekt» så jobber hun målbevisst for å gjennomføre det. Hun er er forbilde til etterfølgelse. Hun fortjener prisen årets ildsjel som næringslivs-kvinne og valdres-patriot!

Nominasjon #5:

Ei flott og engasjert dame, med et stort hjerte og stor dyktighet!