Nominert den 05. December 2013

Aina Olsen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Ho fortjener den tittelen for den jobben ho har gjort for at Stabburshella Bruker og pårørendeforum er kommet dit det er i dag, og for det ho gjør for at Stabburshella skal bestå. Ho legger sjela si i jobben med Stabburshella og med det ho gjør for brukerene som trenger hjelp inn i behandling .

Nominasjon #2:

Fordi hun gjør den jobbe hun gjør på Stabburshella og Valdres.