Nominert den 28. November 2013bygdekvinnelaget.no

Kirsten Inga Kamrud

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Kirsten Inga er ei kreativ, aktiv og uredd bygdekvinne som bør nominerast ut frå fleire av dei aktuelle kategoriane. Ei viktig drivkraft for restaureringa av ungdomshuset Solabu i Ulnes. Eldsjel for å formidle det positive og særeigne ved bygdekulturen gjennom song-tekstar, revyar og kronikkar i lokalavisa. Eldsjel for opprette Montesorriskule i bygda, aktiv styremedlem i Norsk bygdekvinnelag, lokalpolitiker, samfunnsdebattant...... for å nemne ein del.

Nominasjon #2

Ho står på for Ulnes bygda, med bla. Solabu, Montesorriskula og mykje meir. Så Kirsten Inga fortjener denna prisen. :)