Nominert den 19. November 2013Privat

Silje Vadla Ulberg

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Denne dama er brennande engasjert for barn og ungdom i Nord-Aurdal. Ho er ein av leiarane i syndagsklubben i Nord-Aurdal og bruker mange syndagar saman med barna i kyrkja og på tur. Ho har jobba for ungdom i Valdres i mange år, bla. med Tensing - kor og KRIK, lavterskel- fotballtrening med kristen profil.