Nominert den 09. December 2013

Kristian Bergsund

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Kristian er ein ivrig forkjempar for dei gode historier og næringsliv. Han er mest kjent for sin utrettelege jobb gjennom 45 år for å fremja vår spesielle krigshistorie, men han har også vore ein viktig pådrivar i andre kultursaker og for næringslivet!

Nominasjon #2:

Kristian har mye av æren for at Bangsbergatn er tatt vare på for ettertiden. I tillegg til sin lange og omfattende innsats for Bagn Bygdesamling har Kristian også engasjert seg på andre områder. Han har vært medlem av Bagn Røde Kors i over 40 år, her ble han æresmedlem i 2008. I tillegg til dette har han hatt mange verv i lokale organisasjoner og i politikken. Alltid positiv og alltid med hjerte for historien og lokalsamfunnet. En ekte eldsjel gjennom mange tiår.

Kristian fikk Kongens fortjenestemedalje sølv i 2011 med bakgrunn av sin innsats generelt i lokalsamfunnet – men spesielt for sitt arbeid med Bagn Bygdesamling og for at krigshistorien på Bergatn blir ivaretatt for ettertiden. Kristian Bergsund har i over 40 år vært omviser ved Bagn Bygdesamling.  Han har i mer enn 25 år hatt styreverv i Bagn bygdesamling. Den som har vært på en omvisning med Kristian på Bergatn skjønner at vi har med en ekte eldsjel å gjøre.