Nominert den 20. November 2013Noregs Mållag

Aud Søyland

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Enestående engasjement og mangeårig stor frivillig innsats for kulturlivet i Valdres. Aud har blant anet lagt ned et stort arbeid i vennelaget til Valdres Folkemuseum, for Norges og Valdres Mållag, folkemusikken og lokalpolitikken. I 2013 fikk hun Nord-Aurdal konmunes kulturpris.