Nominert den 16. November 2013Svein Erik Ski

Sverre Flatmo

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Sverre Flatmo er en ildsjel som står på og har tatt ansvaret med å få til gode skitraseer i forbindelse med Vasetløypene. Han rydder og kvister løypene, han organiserer for dugnadsinnsats for å få ryddet trasseer, han står på for å få til det nye bygget for å huse løypemaskinene og service anlegg for oss brukere. Sverre`s innsats og iver er det som har skapt Vasetløypene til det der er i dag og til det det er i ferd med å bli. Til glede for turister, hytteboere og bygdefolket.

Nominasjon #2:

Sverre har gjort ein fantastisk innsats for å skape topp kvalitet i Vasetløypene. Sidan 2009 har han hatt ca 150 dugnadstimar pr år med brubygging og løyperydding . I tillegg har han vore organisator for dugnadsgjengen som til saman har ca 2500 timeverk. Han har og vore motor for bygget på Vaset arena som mellom anna skal huse løypemaskinene samt dusj og toalett mm. Om ikkje dette er nok, tek han og ansvar for å få så mange som råd til å betala løypeavgift og kjøpe andelar. Han er verkeleg ei ildsjel. Flotte skiløyper er hovedgrunnen til at mange vel Valdres som sin hytte-destinasjon. Dette har stor betydning for næringsliv og arbeidsplassar.