Nominert den 15. November 2013Selfie

Carl Christian Berg

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Carl (Calle) er ei av dei sentrale eldsjelene bak fleire klatrefelt i Etnedalsområdet. Han er også engasjert som nestleiar i Valdres Klatreklubb, og er primus motor for fleire klatresamlingar og -arrangment i løpet av året.