Nominert den 30. November 2013Avisa Valdres

Jahn Børe Jahnsen

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Jahn Børe er en ekte ildsjel, som gjennom mange tiår har gjort en enorm innsats for å bevare og formidle kulturarven i Valdres. De siste par årene har han også gjort seg bemerket som primus motor for satsingen på pilegrimsvandringen gjennom Valdres - som har blitt en stor suksess, og kanskje kan utvikles til enda mer på sikt. Jahn Børes årelange innsats har bidratt til å ivareta store mengder av valdreshistorien for fremtiden.