Nominert den 15. December 2013privat

Harald Kjensrud

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Selv om Harald var aktiv både med fotball og ski når han vokste opp i Hedalen, var det først når han flytta tilbake til bygda i 1973 han startet på en så langt 40 år lang ildsjelkarriere. Takket være skiftarbeid på Begna Bruk, og en tålmodig familie, har han kunnet bruke mye av sin fritid. Både dagtid, kveld og helger har gått med til å legge til rette for idrettsaktivitet, spesielt for Hedalen Idrettslag, og nå for Hedalen Løypelag. For Hedalen Idrettslag var Harald formann i 7 år, samt trener for lag i fotball og hopp. Han var leder i hoppgruppa og med det initiativtaker og pådriver for etablering av hoppbakkene, som i ettertid er restaurert 2 ganger. Bakkene fremstår nå moderne og er i aktiv bruk, bla i den nå etablerte hoppkarusellen. Harald gikk inn for anskaffelse av snøskuter til idrettslaget. Denne ble finansiert med varekjøring til hytter, snømåking av hyttetak og kalktransport til fiskevann.Han konstruerte og laget egnede sleder, sporsetter for skiløyper, og brei slodd for preparing av hoppanlegget og senere skøytetrase i lysløypa. Det ble mange kalde timer på skuteren, så derfor var gleden stor da idrettslaget kjøpte en noe eldre løypemaskin for 10 år siden. Den var godt brukt, men etter at Harald hadde hatt den hjemme i garasjen gjennom sommeren, og skrudd, sveiset og pusset, har det blitt en maskin som fortsatt er i drift. Egen isolert garasje ble bygget, lysløypa og skileikanlegget er utbedret til et moderne anlegg. Krets og landsrenn kunne igjen arrangeres i bygda, i tillegg til ukentlige klubbrenn og trening. I mange år ble det arrangert Jevnlisfjellrennet fra Hedalen til Nes. Senere ryddet og etablerte Harald turløype fra Jevnlismyra, en løype som brukes aktivt hvert år. Da Hedalen etablerte ny fotballbane i 1982 var Harald anleggsbas. Denne var høyt prioritert og gresset på banen måtte bli grønt og gro jevnt før det i det hele tatt var tid for å tenke på plenen hjemme rundt huset de hadde bygget i Hedalen. Erfaringen og innstillingen til Harald har virkelig kommet Hedalen Løypelag til gode gjennom de siste årene. Legging og rydding av løypetraseer, - innkjøp og valg av maskin, løypemaskinkjører, - vedlikehold og reparasjoner, bygging av garasje, osv. En ildsjel som Harald blir dessverre alt for lite lagt merke til. Han venter ikke på at ting blir gjort, - han bare gjør det med sine kreative og tekniske evner. Han er aktiv så vel på sykkel som på ski, og har med det både erfaring og innsikt i hvordan tingene bør være. Vi vet at prepareringsutstyret står klar til bruk, og Harald venter bare på snø og kulde for ut å kjøre. Vi gleder oss.