Nominert den 15. December 2013

Dorthe Marie Høyme

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Dorthe har engasjert seg i lokalsamfunnet i heile sitt liv. Ho har lagt ned utallige dugnadstimar som leiar eller deltager i mange ulike lag og foreningar, i tillegg til ymse styreverv. Dorthe stiller også opp for privatpersonar med hjelp og støtte - ho stiller rett og slett opp for alle rundt seg og seier aldri nei.