Nominert den 10. December 2013NN

Valdres kunstforening

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Valdres kunstforening har i over 40 år vært en aktiv aktør for å formidle kunstopplevelser og kunnskap om kunst i Valdres. All denne virksomhet har vært bedrevet på frivillig basis uten noen form for økonomisk kompensasjon. Vervene har gått på omgang men noen av ildsjelene ha jobbet i foreningen i flere tiår og brukt mye av sin fritid for å legge tilrette for å skape kunstopplevelser for Valdresfolk og besøkende turister fram foralt i foreningens galleri. Kunstforeningen har vært og er en av de viktigste frivillige ikke komersielle kulturformidlerne i Valdres.