Nominert den 28. November 2013www.standplass.no

Odd Gunnar Kolsrud

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Utrolig innsats for og i Begnadalen Skytterlag gjennom mer enn 60 år. Leder i laget, Instruktør for laget og samlaget, spesielt for ungdommen. vesentlig del av dugnadsgjengen i forbindelse med overgang til elektronisk anvisning på skytterbanen og i forbindelse med reparasjon av skytterhuset etter flommene i 2007 og 2013. Dessuten er han en av landets beste veteranskyttere.