Nominert den 15. November 2013Privat

Frode Rolandsgard

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Frode er ein merkeleg skrue, men i høgste grad i ekte eldsjel. Platedirektør og bonde på Hauge i Vestre Slidre til kvardags, og ihuga eldsjel og dugnadskar gjennom mange år - spesielt for folkemusikkmiljøet i Valdres, noko som har kome til syne bl.a. ved mange konsertar, og ikkje minst festivalar som Strunkeveko og Jørn Hilme-stemnet. Absolutt ein kar som fortener litt heider og ære!

Nominasjon #2:

Fordi han har stått på i en årrekke med å løfte fram folkemusikken. Bl.a startet plateselskapet "Talik" som gir ut folkemusikk på CD.