Nominert den 16. November 2013Privat

Ingebjørg Moe

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Ingebjørg fortener å bli heidra for mangeårig engasjement og innsats for kulturlivet i Vestre Slidre og resten av Valdres. Blant anna er ho «mor sjølv» bak solefallskonserten på Jaslangen, som finn stad på stølstunet deira - med Ingebjørg sjølv som vertinne og tilretteleggjar. Ei tøff og raus dame!