Nominert den 21. November 2013

Ingar Bråten

Forslagsstillar si begrunning for nominasjonen:

Ingar har gjennom snart 40 år gjort en fremragende innsats for barn og unge i Begnadalen idrettslag. Han har vært leder, anleggsleder, snekker, banemester, medarrangør og sittet i idrettsrådet i over 20 år. Han var i sin tid med og startet Begnadalen Bygdeutvalg og gjennom det var med på å starte amatørteateret. En allsidig kar!